جذب طلاب جهت خدمت وظیفه

شهدای گیلانی مدافع حرم

لینکستان

مجموعه کتاب های افق های آرمانی

جشنواره ملی دانش آموزی رسانش در استان گیلان برگزار می شود

اولین دوره جشنواره ملی رسانه های دانش آموزی به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، با عنوان رسانش ویژه دانش آموزان مقاطع متوسطه دوره اول و دوم، و با شعار "رسانش؛ خیزش هوشمندانه نوجوان در دنیای رسانه" برگزار می شود. ادامه خبر

پویش دانش آموزی "گناه نابخشودنی" به همت انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان دهخدا رشت برگزار شد. ادامه خبر

همزمان با یوم الله نهم دیماه، نشست بصیرتی با حضور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رودسر در دبیرستان شهید قاسمی این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

پویش دانش آموزی "گناه نابخشودنی" به همت جنبش دانش آموزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان همزمان با ایام گرامیداشت نهم دیماه در رشت برگزار شد. ادامه خبر

اولین جلسه سلسله نشست های "آموزش در اسلام" به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بخش خشکبیجار برگزار شد. ادامه خبر

همزمان با یوم الله نهم دیماه، نشست بصیرتی با حضور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه در دبیرستان ارسطو این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر