فرازی از وصیت نامه شهید حسین بواس

- اللهم اجعلنا من الذابین عن حرم سیده الزینب(س)؛ خدا می داند که چقدر این ذکر را گفتیم تا خدا این توفیق را به ما بدهد تا جزو مدافعین حرم مطهر حضرت زینب(س) باشیم.

- الحمدالله خدا بر سر ما منت نهاد تا جزو مدافعین حرم مطهر حضرت شدیم و اینک در این سرزمین هستیم.

- واقعاً لذت دارد تا ما هم از آن همه سختی که خاندان نبوت متحمل شدند را به قدر ذره ای بچشیم و در این راه قدم برداریم. الحمدلله

- همسر و فرزند عزیزم، مرا ببخشید اگر در حقتان کوتاهی کردم. هردوی شما را دوست دارم و به شما عشق می ورزم. امیدوارم که در مسیر حق ثابت قدم باشید.

- آقا محمدجواد: مواظب مادرت باش، چراکه او بهترین مادر دنیاست. ان شاءالله که در مسیر قرآن و ولایت باشی

- خدایا نمی دانم کی، کجا و چگونه مرا خواهی برد? ولی از تو می خواهم زمان مرگم، مرا در راه حفظ و نگهداری از دینت ببری

- خدایا این بنده کوچک خطاکارت را با همه این بدی ها و ناتوانیم بپذیر و بر سرم منت گذار و شهادت در راهت را نصیب من بگردان...