فرازی از وصیت نامه شهید جمال رضی

خدارو شکر میکنم که بخاطر این که اول مسلمانم بعد شیعه ام و بعد انقلابی ام و بعد به خاطر امنیت این نظام ندای رهبرم را لبیک گفتم تا برای خودم ثابت شود که اگر در زمان امام حسین (ع) بودم به ندای امام زمانم لبیک خواهم گفت و از تمام تعلقات دنیایی که زن و بچه هایم است خواهم گذشت.‌

سلام عسلهای گلم که با تمام وجود شما دوگل محمدی را دوست دارم و برای شما از خداوند صبر در برابر مشکلات طلب می نمایم.

به فرزندانم توصیه می کنم همیشه در مسیراسلام و انقلاب حرکت کنید و یاور رهبری باشید که راه او، راه حسین (ع) است.

فرزندانم در زندگی خمس و زکات را فراموش نکنید که من هر چیزی از این دنیا دارم از خمس و زکات و کمک به دیگران است.

خدایا این دوگل محمدی را حفظ کن و برای همسرم نگه دار.