فرازی از وصیت نامه شهید محمدحسین عطری

تفکر کردن بهتر از زیاد سخن گفتن است. زیرا تفکر، انسان را آگاهتر و زیاد سخن گفتن، انسان را دچار آفت زبان می کند که اعم است از دروغ و غیبت و ...

حیا داشتن مرد و زن نمی شناسد؛ چه در رفتار و چه در گفتار ...

ما نباید فکر کنیم چون مرد هستیم میتوانیم از هر گفتاری و یا از هر پوششی استفاده کنیم.

از نظر بنده جوان با حیا کسی است که بالاتر مچ دستش را نامحرم نبیند.

سفارش من به همسر و دخترم حفظ حجاب برتر است.

از همسر بزرگوارم می خواهم که فرزندانم را همچون من مطیع رهبر عزیزمان پرورش دهد؛ زیرا آقا مایه افتخار و مباهات ما مسلمانان و همه ی مظلومان عالم است.