برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی انتخاب مسئول انجمن اسلامی مدارس پسرانه رشت

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی جهت انتخاب مسئولین انجمن اسلامی مدارس پسرانه شهرستان رشت برای سال تحصیلی 93 - 94 در روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار گردید.

تصاویر