برگزاری جلسه توجیهی جشنواره مداد کمرنگ و انجمن برتر در قرار گاه بشری بندر انزلی

جلسه توجیهی جشنواره مداد کمرنگ و انجمن برتر در روز پنج شنبه 21 فروردین 93 در قرارگاه بشری بندر انزلی برگزار شد. در این جلسه مربی قرار گاه، ضمن ارائه توضیحات پیرامون این دو جشنواره به سئوالات اعضاء پاسخ دادند.

تصاویر