اردوی یکروزه اعضای انجمن اسلامی دبیرستان نوردانش به روستای چهارده:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اعضای انجمن اسلامی مدرسه نور دانش رشت در روز چهارشنبه 21 اسفندماه عازم روستای چهارده این شهرستان گردیدند و یک روز را در کنار هم در طبیعت زیبای این منطقه سپری کردند.

تصاویر