دومین نشست تخصصی مهدویت در قرار گاه بشری بندر انزلی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، دومین نشست تخصصی مهدویت در روز چهارشنبه 8 اسفندماه در قرارگاه بشری شهرستان بندر انزلی برگزار شد. ادامه متن

این نشست که با حضور "خلیلی" از فرهنگیان و متخصصین حوزه مهدویت برگزار گردید، ضمن بیان مطالبی درخصوص مهدویت به شبهات مطروحه اعضای قرارگاه پاسخ گفتند.

شایان ذکر است در این جلسه، کار گروه های مختلفی جهت تحقیق و تفحص پیرامون شبهات این حوزه تشکیل گردید تا در جلسه اتی مورد بحث قرار گیرد.

تصاویر