برگزاری جلسه خیمه معرفت با موضوع نشانه های ظهور

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه خیمه معرفت قرارگاه برادران آستانه آشرفیه در حوزه مهدویت و با موضوع  نشا نه های ظهور در روز پنجشنبه 8 اسفندماه در دفتر اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان این شهرستان برگزار گردید.

تصاویر