بازدید معاون خواهران اتحادیه استان از قرارگاه های خواهران شهرستان های آستانه اشرفیه و لاهیجان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، معاون خواهران اتحادیه این استان همراه با کارشناسان خود در روز پنجشنبه اول اسفندماه از قرارگاه های دختران شهرستان های آستانه اشرفیه و لاهیجان بازدید نمودند. ادامه متن

در این بازدید، مسئولین انجمن اسلامی مدارس ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های خود، مشکلات بر سر راه فعالیتهای خود را با معاون خواهران اتحادیه استان درمیان گذاشتند.

تصاویر