آیین افتتاحیه نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان سماء بندر انزلی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان سماء در روز دوشنبه 21 بهمن ماه با حضور فریدون طیوری "رئیس آموزش و پرورش بندر انزلی" افتتتاح گردید. ادامه متن

شایان ذکر است معاون خواهران و کارشناسان معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان نیز در این مراسم حضور داشتند.

تصاویر