جلسه توجیهی جشنواره مدرسه انقلاب و انجمن برتر در قرارگاه بشری شهرستان بندر انزلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، جلسه توجیهی مسئولان و اعضاء انجمن‌های مدارس شهرستان بندرانزلی در دفتر اتحادیه شهرستان واحد خواهران برگزار شد. ادامه متن

در ابتدای این جلسه فاطمه گچ کار "مربی قرارگاه بشری" درباره جشنواره مدرسه انقلاب و نحوه برگزاری یک نمایشگاه خوب و پرمحتوا و همچنین نحوه دستیابی به منابع توضیحاتی را ارائه داد.

ایشان در ادامه پیرامون جشنواره انجمن برتر و نحوه انجام امور در این جشنواره، مطالبی را مطرح نمودند.

در پایان اعضاء درخصوص بهتر برگزار شده جشنواره های مدرسه انقلاب و انجمن برتر به بحث و تبادل نظر پرداختند.