بازدید معاون خواهران اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان شمال فومن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، معاون خواهران استان به همراه کارشناسان خود در روز یکشنبه 20 بهمن ماه از نمایشگاه مدرسه انقلاب هنرستان غیر انتفاعی شمال شهرستان فومن بازدید نمودند. ادامه متن

در ابتدای این بازدید، معاون اتحادیه استان با الله بخشی "مدیر مدرسه" پیرامون مشکلات و مسائل نوجوانان به بحث نشستند.

قربان قربانی "رییس اداره آوپ شهرستان فومن" و ابراهیم انعامی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان فومن" نیز از این نمایشگاه بازدید نمودند.

در انتها نشستی باحضور این افراد برگزار گردید و رییس آوپ شهرستان فومن قول مساعد دادند که مکان جدیدی را در اختیار بچه های انجمنی اسلامی این شهرستان جهت فعالیت قرار خواهند داد.

تصاویر