آیین افتتاحیه نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان نور و دانش شهرستان رشت با حضور دبیرکل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، آیین افتتاحیه نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان نور و دانش شهرستان رشت در روز شنبه 19 بهمن ماه باحضور دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار گردید. ادامه متن

در این مراسم تعدادی از اعضای انجمن اسلامی به اجرای نمایش تئاتر پرداختند. هواکردن 3 بالن به رنگ های پرچم مقدس ایران از دیگر بخش های این مراسم بود.

تصاویر