برگزاری نشست فصلی رئیس آموزش و پرورش آستانه اشرفیه با مسئولین انجمن اسلامی دانش آموان مدارس شهرستان:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، دیدار فصلی رئیس آموزش و پرورش آستانه اشرفیه با جمعی از دانش آموزان انجمن اسلامی مدارس این شهرستان با حضور تعدادی از مسئولین و معاونت های آموزش و پرورش برگزار شد. ادامه متن

در این جلسه ابتدا مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزی مدارس به بیان دیدگاه ها و مشکلات آموزشی و تربیتی مدارس خود پرداختند و لزوم  بعضی از امکانات در دفتر اتحادیه را عنوان کردند.

نورحسینی "رئیس آموزش و پرورش شهرستان آستانه اشرفیه" پس از استماع مسئولین انجمن های اسلامی مدارس این شهرستان از لزوم فعالیت تشکل ها  و خصوصاً اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی در مدارس صحبت هایی را بیان نمودند و در ادامه به پاسخگویی  مسائل مطرح شده پرداختند. ایشان در پایان قول مساعدت درخصوص تأمین بعضی از امکانات دفتر اتحادیه  انجمن اسلامی دانش آموزی مدارس شهرستان را دادند.

تصاویر