قرار دانایی در قرار گاه بشری بندر انزلی:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، با توجه به قرار گرفتن در فصل امتحانات به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خواهران بندرانزلی، کلاس های آموزش و رفع اشکال ویژه دانش آموزان دختر، در قرار گاه بشری این شهرستان برگزار گردید. ادامه متن

هدف از برگزاری این کلاسها، بالا بردن سطح علمی اعضاء می باشد. با توجه به اینکه بیشتر اعضاء قرار گاه از دانش آموزان ممتاز مدارس هستند، از توانایی های این دانش آموزان برای ارتقاء سطح علمی دیگر اعضاء استفاده شده است.

این طرح ضمن ایجاد ارتباط و انسجام بیشتر بین اعضاء، هیچگونه بار مالی در پی نداشته است.

تصاویر