بازدید مسئول اتحادیه انجمن اسلامی شهرستان بندر انزلی از قرار گاه بشری:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمدرضا تبریزی نژاد مسئول اتحادیه انجمن اسلامی شهرستان بندر انزلی" در روز پنج شنبه 28 آذرماه همراه با نوزاد "کارشناس فرهنگی، هنری" و نیک بخش "مسئول گزینش" اداره آموزش و پرورش این شهرستان، از قرار گاه بشری بازدید کردند.

در این بازدید، تبریزی نژاد از حضور و فعالیت خوب اعضاء تشکر کردند و جهت قدردانی، لوح سپاسی را به اعضاء برگزار کننده نمایشگاه سراج فرهنگ تقدیم کردند.