برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه ویژه عضویابی هدفمند مدارس پسرانه رشت

آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی ویژه انتخاب مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزان رشت پایان یافت .

در این آزمون که به صورت ویژه از اعضای 80 مدرسه دخترانه و پسرانه  شهرستان رشت صورت پذیرفت، دانش آموزان  برای تصدی پست های مسئول انجمن و اعضای هیئت مرکزی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این ازمون در دو نوبت صبح و عصر در روزهای 19 و 26 اسفند ماه برگزار شد و نفرات برگزیده در آن پس از گذراندن مراحل آموزشی در شش ماهه اول سال جاری ، از مهر ماه به عضویت انجمن های اسلامی مدارس در خواهند آمد .

با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان عزیز به خصوص یاران انجمنیمان...