برگزاری گفتمان دینی به همت دبیرستان امام علی(ع) بندرانزلی:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، گفتمان دینی با محور امر به معروف و نهی از منکر توسط حاج آقا زمانی در روز یکشنبه مورخه 3 آذرماه در دبیرستان امام علی (ع) برگزار گردید.