مسئول و مربی اتحادیه فومن از مدارس تحت پوشش این شهرستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، مسئول اتحاديه فومن و مربي شهرستان هاي فومن و صومعه سرا در روز سه شنبه 12 آذرماه از انجمن های اسلامی مدارس شهيد تيغ نورد، امام خميني(ره) و عبدالوهاب محمدي شهرستان فومن بازدید نمودند. ادامه متن

در این بازدیدها، پيمان حبيبي مربي قرارگاه ولايت شهرستان هاي صومعه سرا و فومن از كم و كيف اجراي برنامه ها و فعاليت هاي اتحاديه در مدارس جويا شد و با هيئت مركزي و اعضاي انجمن اسلامي مدارس نشست صميمي داشت.

تصاویر