برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت عید غدیرخم توسط قرارگاه برادران شهرستان املش

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، قرارگاه برادران شهرستان املش، بمناسبت عید سعید غدیرخم اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی نمود.

تصاویر