اعضاء انجمن اسلامی دبیرستان خدیجه کبری(س) با اجرای برنامه های متنوعی، هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، انجمن اسلامی دبیرستان خدیجه کبری(س) شهرستان تالش به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی در مدرسه خود نمودند. ادامه متن

تشکیل ستاد برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، آذین بندی مدرسه، اجرای زنگ مقاومت در سومین روز از هفته دفاع مقدس و قرائت مقاله در مورد هفته دفاع مقدس توسط دانش آموز فاطمه تندروش (خواهرزاده شهید نعمت زاده)، سخنرانی زنجانی، دیدار با خانواده شهید سهیل آزموده از برنامه های اجرا شده توسط انجمن اسلامی دبیرستان خدیجه کبری(س) شهرستان تالش در هفته دفاع مقدس بود.

تصاویر