جلسه خیمه معرفت قرارگاه برادران شهرستان املش درخصوص اجرای طرح انسجام برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، جلسه خیمه معرفت قرارگاه شهید داداشی شهرستان املش در روز پنجشنبه مورخه 1392/7/25 در دفتر اتحادیه این شهرستان برگزار گردید. ادامه متن

در این جلسه، عبداله کاظمی "مسئول شهرستان و مربی قرارگاه برادران" توضیحاتی درخصوص طرح انسجام و برنامه های اجرایی ماه آتی اتحادیه بیان داشتند.

ارائه مباحث اجتماعی و مذهبی توسط اعضای قرارگاه از دیگر بخش های این جلسه بود.

تصاویر