اعضای قرارگاه خواهران شهرستان املش در دعای پرفیض عرفه شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، قرارگاه خواهران شهرستان املش ضمن تهیه برگه هایی با مضامین دینی جهت پخش در مراسم دعای پر فیض عرفه، در این محفل نورانی که در روز سه شنبه در مسجد گلزار شهدای این شهرستان برگزار گردیده بود شرکت نمودند.

تصاویر