مسابقات فوتسال سه جانبه جام

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، مسابقه فوتسال سه جانبه "رهروان ولایت" به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رشت در روز پنجشنبه مورخه 1392/7/11 با قهرمانی تیم فوتسال انجمن اسلامی دبیرستان شهید رجائی 2 پایان پذیرفت. ادامه متن

جدول نتایج این مسابقه به شرح زیر است:

نام تیم

تعداد گل های زده

تعداد گل های خورده

تفاضل

امتیاز

شهید رجائی 2

13

5

8

6

صنایع پوشش

8

9

1-

3

شهید رجائی 1

5

12

8-

0

شایان ذکر است این مسابقه با حضور تیم های فوتسال انجمن اسلامی مدارس شهید رجائی 1، شهید رجائی 2 و صنایع پوشش در سالن ورزشی مرحوم شماعی زاده دبیرستان شهید رجائی برگزار گردید.