نشست سياسي اعضاي قرارگاه پسرانه المهدي (عج) شهرستان تالش

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اعضاي قرارگاه المهدي (عج) شهرستان تالش در مورخه 1392/5/16 در نشست سياسي كه در نمازخانه تبليغات اسلامي اين شهرستان برگزار گردیده بود، شركت كردند. ادامه متن

در اين مراسم ابتدا حاج آقاي بُرناس ، از اساتيد حوزه علميه قم، مقدمه اي را ايراد فرمودند. سپس رئيس سازمان تبليغات اسلامي شهرستان ، حاج آقاي صباحي، به عرض خير مقدم و معرفي مهمانان مجلس و بيان اهداف و مقاصد اين جلسه پرداختند. بعد از ايشان مهمان جلسه، بحث خود با محوريت موضوع انتخابات رياست جمهوري اخير، آغاز كردند. ايشان در سخنراني خود به تحريم هاي اخير دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخته و اين تحريم ها را به هيچ وجه كارساز ندانستند.

این جلسه با برپایی ضیافت افطار به پایان رسید.

تصاویر