برگزاري دومين ويژه جلسه ي قرارگاهي با موضوع قطعنامه 598 در قرارگاه المهدی(عج) شهرستان تالش

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، دومين ويژه جلسه ي قرارگاهي با موضوع قطعنامه 598 در قرارگاه پسرانه تالش (المهدی(عج)) جهت بررسي بيشتر مفاد و حواشي اين قرارداد، در روز پنجشنبه مورخه 1392/5/3 در دفتر اتحاديه این شهرستان توسط تاروردي زاده کارشناس سپاه پاسداران برگزار گردید. ادامه متن

در این جلسه قوامي "معاون پرورشي آموزش و پرورش شهرستان تالش" و همچنين قهرماني "معاون دبیرستان مدرس این شهرستان" نیز حضور داشتند.

شایان ذکر است اولين ويژه جلسه ي قرارگاهي با موضوع قطعنامه 598، در تاريخ 1392/4/27 مصادف با سالروز پذيرش اين قطعنامه توسط جمهوري اسلامي ايران برگزار گردیده بود.

تصاویر