جلسه مسئولین مدارس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان دختر شهرستان لنگرود جهت بررسی طرح تکریم روزه داران

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، جلسه مسئولین مدارس تحت پوشش اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان دختر شهرستان لنگرود جهت تصویب جزئیات طرح تکریم روزه داران (ضیافت افطاری) در روز جمعه مورخه 1392/5/4 در این شهرستان برگزار گردید.