بیانیه

ملت ايران با حضور در پاي صندوق هاي رأي، اميد و نشاط را به فرزندان خود هدیه دهند.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در آستانه انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:...


درود خدا بر شما باد كه همواره سرافزار بوده و با حضور جانانه خود در عرصه هاي پر شور انقلاب اسلامي، حماسه آفريده ايد .اكنون زمان انتخابات نهم فرارسيده است و ما فرزندان شما مي دانيم كه باز هم شگفتي ساز تاريخ درخشان انقلاب خواهيد بود.

انتخابات در كشور اسلامي ما منشاء خير و بركاتي است كه خداوند بر ما ارزاني داشته پس با اتكاء به حبل متين ولايت  و ولايتمداري تلاش كنيد در اين شرايط حساس منطقه اي و جهاني با قلبي آكنده از ايمان و يقين به پيشرفت ايراني – اسلامي بيانديشيد و با انتخاب شايسته ترين فرزندان ايران زمين ، مجلسي كار آمد و توانا بسازيد تا آنان نيز با انديشه هاي ناب اسلام محمدي بتوانند در خدمت و خدمت گذاري به جهانيان عموما و ملت بزرگ ايران خصوصا ايراني مسلمان را  و همه پيروان پاك و صديق و وفادار اديان الهي ديگر را با الگوي نوين خود در اداره و تدبير امور كشور جاودانه سازيد.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز كشور ما داراي دوستان و دشمناني است شرايط موجود جهاني و اوضاع حاكم بر منطقه نشان مي دهد كه انقلاب اسلامي اكنون در گامي بسيار بلند الگوي انتظام امور در اداره كشورها قرار گرفته و بيداري اسلامي اكنون در آغاز سي و چهارمين سال ميلاد مبارك انقلاب اسلامي مبدل به الگويي مردم سالار و با اتكاء به دين خدا شده است . تلاش كنيم تا دشمنان ما كوله بار ستيز و دشمني با انديشه هاي انقلابي و مقدس اسلامي ما را وانهند و از همه سرزمين هاي الهي به گورستان تاريخ سپرده شوند و دوستان ما همچنان با اتكاء به حبل متين ولايت و ولايت مطلقه فقيه بتوانند سرود ايمان و آزادگي را سر دهند و با هرگونه ناپاكي و ناراستي مبارزه اي بي ايمان را سامان دهند و به فضل الهي چون هميشه سر افزار گردند.

در انتهای این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است: ملت بزرگ ايران ما اعضاي انجمنهاي اسلامي دانش آموزان سراسر كشور با درك واقعيت هاي جهاني و با استعانت از خداي متعال در پي آنيم كه شمارا بي هيچ چشمداشتي ياري كنيم تا در انتخابات پيش روي بازهم دشمنان ما را خوار و دوستانمان را در تمامي عرصه ها شادمان سازيد . بدانيد كه ما شور آفرينان خردورزيم و همگام با شما تمرين عدالت و پيشرفت و معنويت را پيشه ساخته ايم و با ياري به شما انتظار داريم مجلسي ولايتمدار ، انديشمند ، برنامه ريز ، خلاق ، و توانا براي حل مشكلات عالم تشكيل دهيد.

اسفند همه ملت ايران با حضور در پاي صندوق هاي راي اميد و نشاط را به فرزندان خود در مدارس هديه مي دهند و فرزندان آن ها با اتكا به خداوند حافظان صديق اين امانت خواهند بود .                                                                                                       نصر من الله وفتح قريب