بازديد اعضاي انجمن اسلامي دانش آموزان شهرستان تالش از نمايشگاه خطاطي و نقاشي در این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان شهرستان تالش از نمايشگاهي كه با موضوع خطاطي و نقاشي در كانون فرهنگي تربيتي هدايت تالش در تاريخ 1392/4/20 برپا گرديده بود، بازدید نمودند. ادامه متن

شایان ذكر است كه در اين نمايشگاه، آثار خطاطان و نقّاشان شهرستان تالش در معرض بازديد عموم قرار می گیرد.