دیدار مسئول و مربی قرارگاه خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان تالش با کادر مدارس

خانم عزيزي "مسئول قرارگاه خواهران اتحاديه انجمن هاي اسلامي شهرستان تالش" به همراه خانم نوبهار "مربي قرارگاه خواهران" این شهرستان، به مناسبت هفته معلم با مديران و كادر مدارس دخترانه تحت پوشش انجمن اسلامی دیدار كردند. ادامه متن

در اين ديدارها، ضمن قدرداني از زحمات مديران و معاونان محترم، براي هرچه بهتر شدن فعاليت هاي انجمن اسلامي مدرسه و برنامه هاي آتي اتحاديه مذاكراتي انجام شد.