برگزاری کلاس های تقویتی ریاضی توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان تالش

با توجه به نزديكي امتحانات پايان سال و ضرورت تقويت بیشتر اعضاي انجمن اسلامي از لحاظ درسي، اتحاديه انجمن اسلامي دانش آموزان شهرستان تالش، كلاس هاي رفع اشكال درس رياضي را براي دو پايه اول و دوم مقطع متوسطه بصورت رایگان برگزار نموده است. در اين كلاس ها ضمن رفع مشکلات درس ریاضی دانش آموزان حاضر، نمونه سوالات امتحانی نیز حل می گردد.

تصاویر