تیم سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز دبیرستان مصطفی دوست با خانواده شهید اسماعیلیان دیدار نمودند.

طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز (همکلاسی آسمانی) با شرکت دانش آموزان تیم سرگذشت پژوهی مدرسه شهید مصطفی دوست در روز پنجشنبه 1391/12/3 در منزل شهیدان اسماعیلیان برگزار گردید. در این دیدار مادر سه شهید اسماعیلیان، درباره دو شهید دانش آموز خود محمد و ابراهیم خاطراتی را بیان فرمودند. در ادامه خواهر شهیدان هم به بیان خاطره پرداختند.

تصاویر