آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی عضویابی هدفمند برای تعیین اعضای هیأت مرکزی قرارگاه پسرانه آستانه اشرفیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، آمون کتبی و مصاحبه شفاهی طرح عضویابی هدفمند جهت تعیین اعضای هیئت مرکزی قرارگاه پسرانه آستانه اشرفیه در روز پنج شنبه مورخه 91/12/10 برگزار گردید. ادامه متن

شایان ذکر است که طرح عضویابی هدفمند در 5 مدرسه پسرانه شهرستان آستانه اشرفیه از روز سه شنبه مورخه 91/12/1 به مدت 2 روز انجام شد و نفرات برتر هر مدرسه به کمک مدیران، مربیان پرورشی و مسئولین انجمن اسلامی مدارس بعد از آشنایی اولیه با انجمن اسلامی، جهت حضور در آزمون معرفی گردیدند.

تصاویر