برگزاری همایش روانشناسی تربیتی در دبیرستان شهید مصطفی دوست:

به گزارش روابط عمومی، همایش روانشناسی تربیتی به مناسبت برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب در تاریخ 1391/12/17 با سخنرانی آقای سجاد فرهنمند در دبیرستان شهید مصطفی دوست شهرستان آستانه برگزار گردید.

تصاویر