راهپیمایی 22 بهمن قرارگاه خواهرات تالش به روایت تصویر

برای دیدن تصاویر شرکت اعضای انجمن اسلامی قرارگاه خواهران تالش در راهپیمایی 22 بهمن 91 بر روی کلمه تصاویر کلیک نمایید.

تصاویر