مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان بهشتی رودسر بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، روز سه شنبه مورخه 91/11/24 اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه استان و مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری مدرسه انقلاب" از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان شهید بهشتی شهرستان رودسر بازدید نمودند. ادامه متن

در این بازدید که معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان، مسئول اتحادیه شهرستان و مربی قرارگاه نیز حضور داشتند، اسماعیل جانعلی پور از غرفه های نمایشگاه بازدید نمودند.

در حاشیه این بازدید، مسئول اتحادیه استان با معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان، مدیر و معاون پرورشی دبیرستان نشستی برگزار نمودند.

تصاویر