مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان نرجسیه املش بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، روز سه شنبه مورخه 91/11/24 اسماعیل جانعلی پور "مسئول اتحادیه استان و مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری مدرسه انقلاب" از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان دخترانه نرجسیه شهرستان املش بازدید نمودند. ادامه متن

در این بازدید که مسئول اتحادیه شهرستان و مربی قرارگاه نیز حضور داشتند، اسماعیل جانعلی پور از غرفه های نمایشگاه بازدید نمودند.

این نمایشگاه دارای غرفه هایی همچون مهدویت، حجاب و عفاف در قرآن، شهداء، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، معرفی شخصیت های انقلاب، مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها و معرفی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می باشد.

تصاویر