جلسه خیمه معرفت قرارگاه ظهور رودسر در تاریخ 91/11/12 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، جلسه خیمه معرفت قرارگاه ظهور شهرستان رودسر با محوریت جشنواره مدرسه انقلاب در تاریخ 91/11/12 در دبیرستان شهید چمران این شهرستان برگزار گردید. ادامه متن

در این جلسه که عبداله کاظمی، رابط اتحادیه استان در شرق گیلان نیز حضور داشتند، مباحث مربوط به 3 جشنواره انجمن برتر، مداد کم رنگ و مدرسه انقلاب مطرح گردید.

اسماعیل قرباندوست "مربی قرارگاه ظهور شهرستان رودسر" نیز با تأکید بر حضور فعال دانش آموزان در این دوره از فعالیت های انجمن اسلامی، مطالبی را درخصوص استفاده از این فعالیت ها در اجرای بهتر طرح عضویابی هدفمند بیان نمودند.

تصاویر