بازدید دبیرکل اتحادیه از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان خدیجه کبری شهرستان تالش

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، حامد علامتی "دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان" روز یکشنبه 1391/11/21 ضمن حضور در دبیرستان خدیجه کبری(س) شهرستان تالش از نمایشگاه مدرسه انقلاب این دبیرستان بازدید نمود. ادامه متن

در این بازدید که اعضای ستاد اتحادیه استان و شهرستان و همچنین تعدادی از کادر آموزش و پرورش و مدرسه حضور داشتند، حامد علامتی ضمن بازدید از غرفه های این نمایشگاه که توسط دانش آموزان توضیح داده می شد، مطالبات مسئول انجمن اسلامی دبیرستان را استماع نموده و قول مساعدت های لازم را دادند.

تصاویر