نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرستان نرجسیه شهرستان املش برپاگردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرسنتان نرجسیه شهرستان املش توسط مدیر این دبیرستان افتتاح گردید. ادامه متن

این نمایشگاه دارای غرفه هایی همچون مهدویت، حجاب و عفاف در قرآن، شهداء، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، معرفی شخصیت های انقلاب، مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها و معرفی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می باشد.

تصاویر