نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرستان الزهرا(س) شهرستان املش برپا گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نمایشگاه مدرسه انقلاب در دبیرستان کار و دانش الزهرا(س) شهرستان املش با ایجاد غرفه های اقتصاد مقاومتی، بیداری اسلامی و غرفه ای جهت نمایش کارهای عملی دانش آموزان برپا گردید.