گزارش تصویری از جلسه خیمه معرفت مورخ 91/11/12 قرارگاه شهید میرزاکوچک خان

جهت دیدن تصاویر بر روی کلمه زیر کلیک نمایید.

تصاویر