برگزاری مراسم عزاداری در دبیرستان شهید مطهری شفت:

به گزارش روابط عمومی، دانش آموزان مدرسه شهید مطهری شهرستان شفت جهت اقامه ی عزای حسینی در سه روز از ماه محرم در نماز خانه ی این دبیرستان گرد هم آمدند. در این مراسمات برادر شعبانی به سخنرانی می پرداختند.

تصاویر