برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان لاهیجان

قرارگاه خواهران شهرستان لاهیجان (تسنیم) اقدام به برگزاری نمایشگاهی با محوریت صنایع دستی نموده و آثار ساخته شده توسط اعضای انجمن اسلامی مدارس دخترانه این شهر را به نمایش گذاشتند.

تصاویر