خیمه معرفت برادران شهرستان رودسر با محوریت ویزگی های یک نوجوان در تحقق آرمان های انقلاب

جلسه رأس ساعت8.5 صبح روز پنج شنبه مورخه 1391/9/23 با حضور اعضای هیئت مرکزی انجمنهای اسلامی در مدرسه شهید چمران آغاز گردید، جلسه با طرح سؤالاتی درخصوص موضوع مورد نظرادامه یافت از آن جمله اینکه دلیل اصلی کارشکنی غربی ها و ریشه اصلی تحریم ها علیه ایران چیست و انقلاب ایران چه اهدافی را دنبال می کند که با پاسخ هایی توسط دانش آموزان جلسه ادامه یافت؛ ادامه متن سپس خصوصیات و ویژگیهای یک نوجوان در تحقق آرمانهای انقلاب مورد بحث قرار گرفت که تعدای دانش آموزان در این زمینه نظراتی داشتند. مربی قرارگاه در ادامه با اشاره به شعارهای مردم در دوران پیروزی انقلاب و پیام های رهبران سیاسی و در رأس آن امام (ره) اظهار داشتند که اهداف انقلاب اسلامی ایران همان اهداف انقلاب صدر اسلام به رهبری پیامبر عظیم الشأن اسلام است و از این رو این انقلاب هیچ شباهتی با انقلاب های قرون اخیر مثل انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه نداشته و تنها با انقلاب صدر اسلام قابل قیاس است که می توان به عنون یکی خصوصیات ویژه آن برشمرد که سبب پایداری آن درمقایسه با انقلابهای دیگر تا به امروز گشته است. ایشان در ادامه به مهم ترین آرمانهای انقلاب در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پرداختند. ضمن اینکه دانش آموزان نیز در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداخته و در یک جمع بندی کلی با اشاره به هدف خلقت انسان از زمان پیدایش، عبادت و تقوی و تهذیب نفس را عامل رسیدن انسان به کمال حقیقی عنوان کردند. کما اینکه در بحث نبوت نیز هدف بعثت پیامبران و انبیای الهی، تزکیه نفس به عنوان مسیر تکامل بیان شده بود که برای رسیدن به آن نیازمند لوازم و زمینه هایی است و نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مناسب مقدمه آن می باشد که بستر آن در این انقلاب فراهم شده است. جلسه رأس ساعت 10 صبح پایان یافت.

تصاویر