برگزاری خیمه معرفت در شهرستان رودسر

خیمه معرفت با حضور مسئولین انجمن اسلامی مدارس شهرستان رودسر در ماه های آبان و آذر با موضوعات زیر برگزار گردید:

جلسه اول: غیرت دینی

جلسه دوم: آشنایی با ابعاد شخصیت حضرت علی (ع)

جلسه سوم: آثار و دستاوردهای داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران

در این جلسه علاوه بر ارائه مباحثی درخصوص موضوع فوق توسط مربی قرارگاه، گزارشی از زندگی ادواردو آنیلی توسط یکی از دانش آموزان بیان شد. همچنین حسن رمضانپور مسئول انجمن اسلامی دبیرستان شهید بهشتی در خصوص موضوع شیطان پرستی به ایراد سخن پرداختند.

جلسه چهارم: آثار و دستاوردهای جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران

تصاویر