برپایی ایستگاه صلواتی در شهرستان تالش

در تاريخ 91/8/30 مصادف با ششم محرم الحرام، اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی شهرستان تالش اقدام به برپایی ایستگاه صلواتي به مدت 5 روز نموده و در این ایام به خدمت رساني به عزاداران سالار شهيدان حسين بن علي (ع) پرداختند.

تصاویر