بازدید مسئول اتحادیه رضوانشهر از مدارس تحت پوشش

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رضوانشهر به همراه مربی قرارگاه برادران این شهرستان از دو دبیرستان آزادگان وامام شافعی پره سر بازدید نمودند. ادامه متن

در این دیدار جلسه ای با مدیر، معاون پرورشی و اعضای هیأت مرکزی دو مدارس دردفاتر آن مدارس برگزارشد. که اهم موارد مطرح شده ازسوی مربی اتحادیه پیگیری برنامه های محوله به دانش آموزان، اجرای برنامه های 8 و 9 دی درمدارس با تهیه مقاله، برنامه های ویژه دهه مبارک فجر درمدارس، فعال کردن نمازخانه، کتابخانه واجرای برنامه های صبحگاهی توسط اعضاء انجمن در مدارس و معرفی علاقمندان جهت شرکت درکلاس های مداحی اتحادیه بود.

همچنین مسئول اتحادیه شهرستان رضوانشهر از نمایشگاه یاران امام حسین (ع) ویژه محرم درمدرسه آزادگان بازدید نمودند.