جلسه قرارگاه با حضور اعضای اتحادیه شهرستان برگزار شد

قربان دوست مربی قرارگاه پسرانه شهرستان رودسر با حضور اعضای اتحادیه آن شهرستان پیرامون آشنایی با ابعاد شخصیتی حضرت علی(ع) ارائه بحث نمود...